Přidat k oblíbeným

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Obršlík

O nás

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Obršlík poskytuje své služby klientům od r. 2004.
Zakladatel advokátní kanceláře, JUDr. Jiří Obršlík, absolvoval Právnickou faktultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1997. V průběhu studia se zaměřoval zejména na občanské, obchodní a správní právo. Rozsáhlé praktické zkušenosti získal při práci pro nadnárodní společnosti a v renomovaných tuzemských i zahraničních advokátních kancelářích, zejména v pražské pobočce mezinárodní advokátní firmy Clifford Chance. Cenné zkušenosti o poskytování právních služeb ve Velké Británii získal v londýnské právnické kanceláři Chambers of Christian Moll.
Klienty advokátní kanceláře jsou soukromé osoby, podnikatelé i subjekty neziskového sektoru, převážnou část činnosti advokátní kanceláře tvoří právní poradenství pro tuzemské i zahraniční podnikatelské subjekty.
Advokátní kancelář poskytuje právní služby v českém nebo anglickém jazyce.
Při naší činnosti je pro nás samozřejmostí nejen zajištění vysoké odbornosti právního poradenství, ale děláme vše pro zachování důvěry našich klientů, zachováváme absolutní mlčenlivost o záležitostech klientů a dodržujeme striktní pravidla pro zamezení jakémukoliv konfliktu zájmů při poskytování právního poradenství, stanovená právními předpisy pro výkon advokacie.
JUDr. Jiří Obršlík je členem České advokátní komory. Spolupracuje se společností ASPI, a.s. při vytváření vzorové právní dokumentace v oblasti práva nemovitostí, obchodního práva apod.
JUDr. Jiří Obršlík je od počátku roku 2008 členem Panevropského sdružení právníků specializovaných na právní úpravu odpovědnosti za škodu na zdraví (PEOPIL). Toto sdružení bylo založeno v roce 1996 evropskými právníky s cílem zlepšení a podpory právní spolupráce a vzájemného poznání právních a soudních systémů jednotlivých evropských jurisdikcí v oblasti právní úpravy odpovědnosti za škodu na zdraví. V současné době má Panevropské sdružení právníků specializovaných na náhradu škody na zdraví (PEOPIL) 475 členů z 18 zemí Evropské unie, 11 evropských zemí mimo Evropskou unii a 4 neevropských zemí.