Přidat k oblíbeným
Advokátní kancelář JUDr. Jiří Obršlík

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Obršlík

Založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti a další služby spojené s podnikatelskou činností společnosti.
Založení družstva a další služby spojené s jeho činností.
Založení obchodní společnosti osobního typu (v.o.s., kom. spol.) a další služby spojené s její činností.


Společnost s ručením omezeným, akciová společnost

V této oblasti spolupracuje advokátní kancelář s notáři, zkušenými poradci pro strategii podnikání, odhadci, daňovými poradci i účetními.

Ve fázi založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti poskytujeme kompletní právní poradenství za speciální tarif.

Další služby spojené s průběhem podnikatelské činnosti poskytujeme za předem dohodnutou odměnu viz. Tarify. Při dlouhodobé spolupráci jsou klientům garantovány dlouhodobě výhodné tarify podle druhu případu či projektu.


Družstva


Našim klientům poskytujeme kompletní právní poradenství v procesu zakládání a vzniku družstva nebo bytového družstva a jeho podnikatelské i nepodnikatelské činnosti:

V této oblasti spolupracuje advokátní kancelář s notáři, zkušenými poradci pro strategii podnikání, odhadci, daňovými poradci i účetními.
Ve fázi založení družstva poskytujeme kompletní právní poradenství za předem dohodnutou odměnu.
Další služby spojené s činností družstva poskytujeme za předem dohodnutou odměnu viz. Tarify. Při dlouhodobé spolupráci jsou klientům garantovány dlouhodobě výhodné tarify podle druhu případu či projektu.


Ostatní společnosti


Našim klientům poskytujeme kompletní právní poradenství v procesu zakládání a vzniku obchodních společností osobního typu, tj. veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti.
Podmínky právního poradenství při založení, získání oprávnění k podnikání a zápisu společnosti do obchodního rejstříku jsou stanoveny na základě rozsahu konkrétního případu. Samozřejmostí je právní poradenství týkající se výkonu podnikání konkrétní společnosti, včetně jednání s obchodními partnery společnosti nebo zastupování ve správním nebo soudním řízení.
Při dlouhodobé spolupráci jsou klientům garantovány zvýhodněné tarify.