Přidat k oblíbeným
Advokátní kancelář JUDr. Jiří Obršlík

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Obršlík

...pro Vás, nabídka naší Advokátní kanceláře

Pokud jste účastníkem dopravní nehody, kterou způsobil řidič jiného vozidla, budeme Vás zastupovat bezplatně a naši odměnu za Vás uhradí viník nehody.

Stanete-li se účastníkem dopravní nehody, kterou v plném rozsahu způsobil řidič jiného motorového vozidla, nebudete za naše právní služby platit vůbec nic a naše zastupování pro Vás bude bezplatné. Veškeré náklady na naše služby budou v těchto případech uhrazeny viníkem dopravní nehody a celou záležitost vyřídíme za Vás. Podrobnější informace Vám v případě zájmu rádi sdělíme.

V některých soudních sporech účtujeme klientům odměnu pouze podílem z vysouzené částky.

V určitých případech zastupujeme naše klienty s tím, že nám náleží odměna za zastupování pouze v případě, že je klient ve sporu úspěšný. K takové dohodě může dojít v případě, že výsledek sporu není možné zcela jistě předpovědět a klient nemá zájem nést riziko vynaložení dalších nákladů. Pokud je takovým způsobem odměna stanovena, je její výše určena určitým podílem na výtěžku sporu. Klient má tedy jistotu, že pokud by byl přes veškeré úsilí ve sporu neúspěšný, je naše zastoupení bezplatné a veškeré naše služby mu budou poskytovány zdarma.

Založení společnosti: spol. s r. o., akciová společnost - speciální tarif

Při založení společnosti s ručením omezeným poskytujeme kompletní právní poradenství, které zahrnuje asistenci při založení společnosti, získání jednoho živnostenského oprávnění a zápisu společnosti do obchodního rejstříku, za speciální sazbu odměny ve výši 9.000,- Kč plus DPH.
Při založení akciové společnosti poskytujeme taktéž kompletní právní poradenství, a to od poradenství vhodné struktury akciové společnosti, zápisu společnosti do obchodního rejstříku, asistenci při realizaci valné hromady až po emisi akcií. Odměna je stanovena dle věcné a časové náročnosti od 40.000,- Kč do cca 75.000,-Kč plus DPH.