Přidat k oblíbeným
Advokátní kancelář JUDr. Jiří Obršlík

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Obršlík

Tarify

Odměna za naše služby je s klienty v naprosté většině případů dohodnuta předem. V případě zastupování v soudním řízení nabízíme v určitých případech klientům sjednání odměny, jejíž výše je stanovena podílem na výsledku sporu. Pokud ve výjimečném případě nedojde k dohodě o výši odměny, účtujeme klientovi odměnu ve výši stanovené zněním vyhlášky č.177/1996 Sb.(advokátní tarif).
V případě úspěchu v soudním sporu mají klienti nárok na náhradu nákladů řízení protistranou. Výše náhrady nákladů řízení je stanovena soudem v souladu se zněním vyhlášky č.484/2000 Sb.

Speciální tarif

Při založení společnosti s ručením omezeným poskytujeme kompletní právní poradenství, které zahrnuje asistenci při založení společnosti, získání jednoho živnostenského oprávnění a zápisu společnosti do obchodního rejstříku, za speciální sazbu odměny ve výši 9.000,- Kč plus DPH.
Při založení akciové společnosti poskytujeme taktéž kompletní právní poradenství, a to od poradenství vhodné struktury akciové společnosti, zápisu společnosti do obchodního rejstříku, asistenci při realizaci valné hromady až po emisi akcií. Odměna je stanovena dle věcné a časové náročnosti od 40.000,- Kč do cca 75.000,-Kč plus DPH.